гапчук максим
02.07.2015
Міські цільові програми - жити по-новому?

Міські цільові програми - жити по-новому?

Депутат Київської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч" Максим Гапчук неодноразово ставив питання щодо недосконалості існуючих механізмів контролю за ефективністю реалізації міських цільових програм, в тому числі стосовно ефективності фінансових витрат на реалізацію їх заходів і можливістю отримати конкретні результати від існування кожної програми. 

В результаті додатком до протоколу №21 пленарного засідання ІІІ сесії Київради VII скликання від 28.01.2015 року було підготовлене протокольне доручення №3, в якому зазначено, що не пізніше 01.03.2015 року провести спільне засідання Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку з метою аналізу виконання міських цільових програм.

Але що ми бачимо? Аналіз міських цільових програм з початку їх дії не був проведений, жодна з діючих МЦП не була презентована виконавцями на засіданнях Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

На весь 2015 рік, передбачено фінансування міських цільових програм у розмірі 7,2 млрд. грн., де з міського бюджету 4 млрд. грн., а це майже 20% від всього бюджету міста, і загальна картина по фінансуванню всіх МЦП у першому кварталі 2015 року виглядає наступним чином:

Джерела фінансування МЦП

Планові обсяги  фінансування на 2015 рік

Фактично профінансовано за 1 кв. 2015 року

% виконання

Всього:

7 183 283,97

1 671 132,40

23,3%

З державного бюджету

890 957,22

447,30

0,1%

З міського бюджету

4 050 132,99

1 410 054,67

34,8%

З інших джерел

2 242 193,76

260 630,43

11,6%

Якщо подивитись на джерела фінансування, то одразу ж виникає безліч питань:

 1. Стосовно фінансування МЦП з державного бюджету. Чому не отримано фінансування з державного бюджету на МЦП? Коли закладались ці кошти в план, чи було погоджено з будь-яким державним органом державне фінансування? Якщо так, то як це відбувалось і з ким саме було таке погодження? А також прошу вказати причини відсутності такого фінансування за рахунок державного бюджету, якщо воно було погоджене. Якщо не було погоджено з будь-яким державним органом державне фінансування, то чи можемо ми вважати нормальною практикою при затверджені і реалізації МЦП, коли ми плануємо на виконання завдань, які закладені в МЦП, державне фінансування, яке по суті не відбувається?  (Додаток №1)
 2.  Стосовно пріоритетності при фінансуванні МЦПЧому одні програми в 1 кварталі 2015 року вже є профінансованими на 80-90% та навіть 100% від річного обсягу фінансування, тоді як інші залишаються взагалі не профінансованими? Хто саме та яким чином впливає на таке вибіркове фінансування МЦП, які є затвердженими Київрадою? Чи існує проблема зі сторони виконавців МЦП при фінансуванні МЦП. Хочу відмітити, що недофінансування МЦП є хронічною проблемою Києва, яка щороку повторюється і ніхто не несе за це відповідальності. (Додаток №2)
 3. Стосовно відсутності фінансування МЦП за рахунок бюджетних коштів м. Києва. Дивна виходить ситуація з фінансуванням у 1 кварталі 2015 року МЦП за рахунок бюджетних коштів міста Києва, адже проблем не мало б бути, коли фактичне виконання загального фонду бюджету м. Києва у 1 кварталі 2015 року відносно планових показників становило 118,8% (перевиконання на 893 млн. грн.), і фактичне виконання спеціального фонду бюджету м. Києва у 1 кварталі 2015 року відносно планових показників становило 230% (перевиконання на 188 млн. грн), тобто, загалом дохідна частина бюджету м. Києва у 1 кварталі 2015 року була перевиконана більш ніж на 1 млрд. грн. Але ми маємо ситуацію, коли більше третини всіх МЦП або взагалі не профінансовані з бюджету міста Києва, або профінансовані на 4-7% від планового річного фінансування. (Додаток №3)
 4. Чому саме взагалі не відбулося фінансування 6 МЦП в 1 кварталі 2015 році, та хто несе персональну відповідальність за не реалізацію цих програм? Невже така програма, як «Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа», на яку закладено фінансування в розмірі 47,7 млн. грн. не має надзвичайно соціальне значення? Чи, наприклад, програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», на яку заплановано фінансування всього у розмірі 1,9 млн. грн. також не є актуальною для киян? Ще є не профінансовані 2 програми, які стосуються доступного та соціального житла, на які сумарно заплановано 2,4 млрд. грн, чи це також не є актуальною проблемою для мешканців столиці? Чи от ще одна «Програма розвитку єдиного паркувального простору в м.Києві до 2015 року», на яку заплановано 312 млн. грн. також не була профінансована, чи в столиці немає проблем з паркуванням? (Додаток №4)

З метою отримання відповідей на зазначені питання Максимом Гапчуком був поданий депутатський запит,  який був підтриманий на пленарному засіданні Київради 02.07.2015 р, щодо стану реалізації та фінансування міських цільових програм в м. Києві в першому кварталі 2015 року. В цьому запиті М.М. Гапчук просить наступне:

 1. Терміново прийняти  відповідні кадрові, організаційні, та управлінські рішення, для виправлення ситуації з фінансуванням та виконанням МЦП в місті Києві, та контролем за їх виконанням.
 2. Повідомити причини, чому саме відбулося таке недофінансування МЦП  у 1 кварталі 2015 року за рахунок бюджету м. Києва, який перевиконаний більше ніж на 1 млрд. грн., по МЦП. Чому ми маємо ситуацію, коли більше третини всіх МЦП або взагалі не профінансовані з бюджету міста Києва, або профінансовані на 4-7% від планового річного фінансування?
 3. Повідомити причини стосовно повної відсутності фінансування 6 МЦП в 1 кварталі 2015 році. Хто несе персональну відповідальність за не реалізацію програм і не виконання заходів по МЦП
 4. Надати узагальнені звіти про поточне та остаточне виконання міських цільових програм та проведений аналіз цих звітів за три останні звітні періоди. 
 5. Дати доручення всім виконавцям МЦП підготувати звіти про хід виконання програм, та зобов’язати виконавців МЦП провести публічні презентації своїх звітів із запрошенням громадськості міста Києва. Звіт про стан виконання програми повинен містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників, в тому числі ключових показників ефективності за відповідний період та у динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.
 6. Доручити Постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку спільно з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) виконати протокольне доручення №3, яке йшло додатком до протоколу №21 пленарного засідання ІІІ сесії Київради VII скликання від 28.01.2015 року та  провести спільно із виконавцями МЦП аналіз всіх діючих міських цільових програм з початку їх дії.
 7. Надати відповіді на питання, стосовно фінансування МЦП з державного бюджету, а саме:
  1. Чому не отримано фінансування з державного бюджету на МЦП?
  2. Коли закладались ці кошти в план, чи було погоджено з будь-яким державним органом державне фінансування? Якщо так, то як це відбувалось і з ким саме було таке погодження? А також прошу вказати причини відсутності такого фінансування за рахунок державного бюджету, якщо воно було погоджене.
  3. Якщо державне фінансування не було погоджене з будь-яким державним органом, то чи можемо ми вважати нормальною практикою при затверджені і реалізації МЦП, коли ми плануємо державне фінансування на виконання завдань, які закладені в МЦП, яке по суті не відбувається? Інформація про програми, які мають в планах фінансування з державного бюджету, та стан їх фінансування надається у Додатку 1.

8. Надати відповідь, стосовно пріоритетності при фінансуванні МЦП, а саме:

 • Чому одні програми в 1 кварталі 2015 року вже є профінансованими на 80-90% та навіть на 100% від річного обсягу фінансування, тоді як інші залишаються взагалі не профінансованими?
 • Хто саме та яким чином (за яким нормативним документом) впливає на таке вибіркове фінансування МЦП, які є затвердженими Київрадою?
 • Чи існує проблема зі сторони виконавців МЦП при фінансуванні МЦП?

Зважаючи на реальний стан справ з щорічним хронічним недофінансуванням програм, ручним управлінням при фінансуванні, а також відсутності реальних інструментів контролю за ефективністю реалізації програм, що в свою чергу, призводить до недосягнення цілей та мети їх створення, на початку червня М.Гапчуком був підготовлений і внесений проект рішення щодо змін у Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві. Зазначені зміни приберуть таку ганебну практику, коли контроль за виконанням програми та за цільовим використанням коштів здійснює сам виконавець програми. Також пропонується проведення обов'язкових громадських обговорень при затвердженні програм, запровадження експертної оцінки, та системне звітування виконавців програм. "Маю надію, - підкреслив Максим Гапчук, - що зміни, які запропоновано мною до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві, будуть підтримані як на бюджетній комісії, так і на пленарному засіданні Київської міської ради, що в свою чергу підвищить ефективність та посилить контроль над щорічними витратами на реалізацію міських цільових програм у розмірі 7,5 млрд.грн."

Детальніше про проект змін за лінком: http://vladahelp.com/zrobleno/kiv-zmniti-mozhlivo.html

Повернутися